Trije simpoziji –  v oktobru, novembru in decembru

A

V prostorih Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin TKBAK, bo od oktobra do konca leta potekal projekt z naslovom »NI VIŠJE RELIGIJE OD RESNICE« v izvedbi treh simpozijev in okroglih miz.

Simpoziji imajo namen razvijati in vzpodbujati kulturo modrosti, dialog, kreativno raziskovanje, razumevanje, odprtost in sodelovanje.

Projekt je zato namenjen laični in strokovni javnosti, ki ju zanima področje odkrivanja in negovanja kulture modrosti skozi področja filozofije, religije in znanosti. Naš cilj je nagovoriti posameznike v družbi, ki vsaj slutijo, da je prepričanje v končne resnice na vseh navedenih področjih, kratkoročnega značaja. Prav tako je nujno v današnjem času negovati kulturo dialoga, modrosti, odprtega, a vseeno kritičnega uma in tako pomagati posamezniku in družbi k modrosti. Tako zasnovan projekt je namenjen tudi vsem, ki jim je blizu iskanje stičnih točk v imenu dvigovanja kulture sobivanja na ožjem in širšem področju Slovenije kot tudi Evrope in sveta.

Simpoziji so posvečeni trem idealom teozofije, ki jih označujejo njihovi naslovi. Na simpozijih bodo predavali strokovnjaki, predstavniki iz domačih in mednarodnih organizacij iz različnih področij kulture bivanja.

aa

Duhovni Utrip – posnetek TV SLO 1

aa

TKBAK, 11.10. od 10.00 do 14.00

Simpozij “UNIVERZALNO BRATSTVO MED LJUDMI, NE GLEDE NA RASO, VEROIZPOVED, SPOL IN DRUŽBENI POLOŽAJ”

A

TKBAK, 22.11. od 11.00 do 15.00

Simpozij “PRIMERJALNI ŠTUDIJ MED ZNANOSTJO, RELIGIJO IN FILOZOFIJO”

 

TKBAK, 13.12. od 10.00 do 14.00

Simpozij “RAZISKOVANJE NEPOJASNJENIH ZAKONOV NARAVE IN LATENTNIH MOČI V ČLOVEKU”

DSaoofsd

Gradivo na temo treh ciljev Teozofije:

Odlomki iz zbirke Zbrana dela (Collected writings, H. P. Blavastky):

Collected writings – H. P. Blavatsky

Povzetek,Ključ teozofije, H. P. Blavastky:
Cilji teozofije – H, P. Blavatsky

Brošure Teozofskega združenja v Ameriki (The Theosophical Society in America):

Teozofija – Kaj je to?

Predstavitev Teozofskega društva

Krščanstvo in teozofija

Teozofija in znanost

Teozofski pogled na človeštvo

Moč misli

Kulti, okultno in teozofija

Kdo sem jaz? Kaj pomeni biti človek

H. P. Blavatsky in njeno pisanje

Reinkarnacija

A
teozofija