a
suzikvas

a

Kot dolgoletna direktorica JZ Socio ima bogate izkušnje z organizacijo in delom z ranljivimi skupinami ljudi, poleg tega pa ima široka znanja s področja vodenja, poslovodenja organizacije ter razvoja novih projektov.
a
a

a
Njeno delovanje zajema
:a
a

–          Vodenje zavoda za socialnovarstvene storitve.
–          Koordinacijo projektov med slovenskimi in tujimi partnerji.
–          Organizacija in izvedba izobraževanj na področju socialnega varstva.

a

Poleg navedenega je:

–          Verifikatorica socialno varstvenih programov
–          Predsednica sekcije Varnih hiš, materinskih domov in ostalih sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije
–          Predsednica Upravnega odbora SZS
–          Podpredsednica Mreže izvajalcev na področju brezdomstva
–          Ustanoviteljica in predsednica Društva Regionalna varna hiša Celje, Velenje , Slovenj Gradec
–          Ustanoviteljica in članica Upravnega odbora Društva varnega zavetja Ljutomer
–          Avtorica številnih člankov in brošur s socialno vsebino.

a
Ima dobre organizacijske sposobnosti ter sposobnosti ustvarjanja dobrega skupinskega delovnega vzdušja. Je komunikativna in vajena javnega nastopanja. Uspešno rešuje konfliktne situacije in je sposobna ažurnega sprejemanja odločitev.
a
Osrednje vrednote, ki jo pri delu vodijo so strpnost, osebna odgovornost in spoštljivost do sočloveka.