a

Na simpoziju smo poskušali poiskati, raziskati in diskutirati o  novih teoretičnih in praktičnih izhodiščih v okviru krovne tematike medkulturnega dialoga skozi prizmo svetovnih verstev in nazorov. Na simpoziju so bile prisotne osebe, ki so zaradi svojega strokovnega znanja, izkušenj in življenskih dosežkov, s svojo udeležbo aktivno prispevale k hitrejšemu reševanju problematike omenjenega področja.
a
Teme, ki smo jih obravnavali, so med drugim bile tudi:

  • univerzalna etika,
  • kritika nasilja,
  • zloraba moči,
  • možnost mobilizacije in spravnih moči religij na poti k miru,
  • kako prebujati in krepiti zavest za temeljne, skupne vrednote,
  • iskanje skupnega etičnega temelja, ki bi združeval posameznike in skupnosti različnih kulturnih, verskih in ideoloških prepričanj ter nazorov
  • iskanje idej in načinov za ustvarjanje pogojev h kulturnemu, dostojanstvenemu sožitju in sobivanju različno mislečih v lokalnih okoljih

a

Simpozij je bil dobra priložnost za iskanje novih načinov za sooblikovanje človeške družbe prihodnosti in še en kamenček v mozaiku dejanj, s katerim smo pripomogli h konjukturi etike.
a

PREDAVATELJI
a
prof. dr.
BORUT OŠLAJ
Naslov predavanja: Etos človeka – etos sveta

Več o predavatelju
a

MATEJ PIRNAT

generalni tajnik Škofijske Karitas Celje
Naslov predavanja: Dotakniti se ran, izziv krščanske pristnosti
a
SUZI KVAS
direktorica JZ Socio
Naslov predavanja: Revščina vse večji problem našega časa

Več o predavateljici
a

NAZIF TOPUZ
duhovnik v Islamski skupnosti
Naslov predavanja: Bogu je najdražji tisti, ki ugodno vpliva na večino ljudi.

a

mag.
MARIJANA KOLENKO
Naslov predavanja: Prebujanje in krepitev zavesti za temeljne skupne vrednote pri mladih

Zanimalo nas je, za katere vrednote lahko trdimo, da so skupne vrednote naše družbe? Ali jih res poznamo? Ali živimo v družbi, ki omogoča mladim, da krepijo skupne vrednote?