Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Uporaba in pomen

a
Lepota in moč te Invokacije ležita v njeni preprostosti in izražanju nekih splošnih resnic, ki jih vsi ljudje normalno in notranje sprejemajo – resnico o obstoju osnovne inteligence, ki ji nejasno dajemo ime Bog; resnico, da je ljubezen tista motivirajoča moč vesolja, ki se nahaja v ozadju vseh zunanjih navideznosti; resnico, da je velika individualnost od Kristjanov imenovana Kristus, prišla na zemljo in utelesila to Ljubezen zato, da bi lahko razumeli; resnico, da sta ljubezen in inteligenca učinka nečesa, kar se imenuje Volja Boga; in na koncu samo po sebi očitno resnico, da se lahko le skozi človeštvo samo izvede božanski načrt.
a
Ta celovita invokacija govori o prisotnem, delujočem in razkritem skladišču energije, neposrednem vzroku vseh dogodkov na zemlji, ki nakazujejo pojavljanje tega, kar je novo in boljše; ti dogodki kažejo napredovanje človeške zavesti naprej v večjo luč.
a
Običajen invokativni priziv je bil doslej po svoji naravi sebičen in v svoji formulaciji začasen. Ljudje so molili za same sebe; invocirali so božansko pomoč za tiste, ki so jih imeli radi; dali so materialno interpretacijo svojim osnovnim potrebam. Ta invokacija je svetovna molitev; nima osebnega priziva ali začasne invokativne  nuje; izraža potrebe človeštva in prodira skozi vse težave, dvome in spraševanje naravnost v Um in srce Tistega, v Katerem živimo, se gibljemo in bivamo – Tistega, ki bo ostal z nami do konca časa in »dokler še zadnji utrujeni romar ne bo našel svoje poti domov«.
a
IZ TOČKE LUČI V UMU BOGA,

NAJ LUČ RAZSVETLI UMOVE LJUDI.

NAJ SVETLOBA OBLIJE ZEMLJO.
a
Prve tri kitice se nanašajo na Um Boga kot žariščno točko božanske luči. To se nanaša na dušo vseh stvari. Pojem duša s svojo najpomembnejšo lastnostjo razsvetljevanja vključuje človeško dušo in tisto skupinsko točko luči, ki je »vedno prisotna« duša človeštva. Ta duša prinaša luč in širi razsvetljenje. Potrebno si je zapomniti, luč aktivna energija.
a
Ko invociramo Um Boga in rečemo » Naj luč razsvetli umove ljudi, naj Svetloba oblije zemljo,« izražamo eno velikih potreb človeštva in če invokacija in molitev sploh kaj pomenita – je odgovor gotov in zanesljiv. Ko najdemo v vseh ljudeh in časih, v vseh starostih in v vsaki situaciji navzočo potrebo po izražanju priznavanja k nevidnemu duhovnemu Centru, potem prav gotovo tak center obstaja. Invokacija je stara toliko kot človeštvo.
a
Kristus nam je povedal, »da imajo ljudje rajši temo, kot luč, kajti njihova dejanja so zlobna«. Kljub temu pa je ena velikih lepot, ki se pojavljajo v tem času ta, da je luč posvetila v vsako temno mesto in ni nič več skritega, kar se nebi dalo razkriti. Ljudje prepoznavajo sedanjo temo in bedo in posledica tega je, pozdravljajo luč. Razsvetljevanje človeških umov, da bi videli stvari takšne kot so, pelje do spoznanja pravilnih motivov in način vzpostavljanja pravilnih človeških odnosov je sedaj ena glavnih potreb. V luči, ki jo prinaša razsvetljenje, bomo na koncu videli luč, in prišel bo skupaj s Hermesom in Kristusom: »Jaz sem (ali-mi smo) luč sveta«.
a
IZ TOČKE LJUBEZNI V SRCU BOGA,

NAJ SE LJUBEZEN PRELIJE V SRCA LJUDI.

NAJ SE KRISTUS VRNE NA ZEMLJO.
a
V drugih treh vrsticah je vpleteno Srce Boga in obravnavana je fokusna točka ljubezni. To »srce« manifestiranega sveta je duhovna  Hierarhija – veliki planetarni center, ki prinaša ljubezen vsaki obliki v božanski manifestaciji.
a
Ljubezen je energija, ki mora doseči srca ljudi in ki mora zasejati v človeštvo semena kvalitete ljubečega razumevanja; to je tisto, kar se pričenja izražati tedaj, ko sta pripeljana skupaj ljubezen in inteligenca.
a
Ko bodo učenci delovali v prepoznavi Kristusa, bo nastopil čas, ko bo On spet javno hodil med ljudmi. Lahko bo javno prepoznan in bo tako lahko opravil delo na zunanjih nivojih kot tudi na notranjih. Ko se je Kristus poslavljal s svojimi učenci, je rekel: »Glejte, jaz sem vedno z vami, celo do konca dni.«
a
Ko bo prišel Kristus, bo velika aktivnost Njegovega tipa zavesti vzcvetela med ljudmi. On bo v svet ljudi spustil moč in značilno energijo intuitivne ljubezni. Rezultat razdeljevanja te energije ljubezni bo dvodelen:
a

  1. Aktivna energija ljubezni – razumevanja bo mobilizirala izjemno reakcijo proti moči sovraštva. Sovražiti, biti ločen in biti izključevalen do drugih bo smatrano kot edini greh, saj bo prišlo do spoznanja, da vsi grešniki, ki jih sedaj omenjajo in smatrajo kot nepravilnost, izvirajo iz sovraštva ali iz njegovega produkta: anti-socialne zavesti.
  2. Brezštevilni možje in žene v vsaki deželi se bodo formirali v skupine za promoviranje dobre volje in vzpostavljanje pravilnih človeških odnosov. Tako veliko jih bo, da bodo iz male in relativno nepomembne manjšine prerasli v največjo in najbolj vplivno silo na svetu.
    a

IZ SREDIŠČA, KJER JE POZNANA VOLJA BOGA

NAJ NAMEN VODI MAJHNE VOLJE LJUDI

NAMEN, KI GA POZNAJO IN MU SLUŽIJO MOJSTRI MODROSTI.

a
V tretjih treh vrsticah najdemo molitev, da bi se človeška volja lahko pripeljala do uskladitve z božansko voljo, čeprav le te morda ne bomo razumeli. V teh treh vrsticah je nakazano, da človeštvo samo ne more dojeti Namena Boga, tega vidika božanske volje, ki išče takojšnjo ekspresijo na Zemlji. Prav gotovo pa namen Volje Boga skuša vplivati na človeško voljo, in se izraža v človeških pojmih kot so: dobra volja, kot živa odločenost ali trden namen, ki vodi k pravilnim človeškim odnosom.
a
Božanska Volja v svojem bistvu ostaja velik misterij. Celo Kristus sam se je boril s problemom božanske Volje in se Sam obrnil na Očeta v trenutku, ko je spoznal širino kompleksnosti svoje misije kot odrešitelja sveta. Takrat je zaklical: »Oče, ne moja volja, ampak Tvoja volja naj se zgodi!«. Te besede so označile opustitev namenov, skozi katere je skušal rešiti človeštvo; spoznal je, da mora narediti nekaj, kar bi se v tistem času zdelo kot navidezen neuspeh, in da njegova misija ni izpolnjena. Skoraj dva tisoč let je čakal da bo misija obrodila sadove. Toda On ne more nadaljevati svojo zastavljeno misijo brez vzajemne akcije človeštva.
a
Ta invokacija je na svoj način in v osnovi Kristusova lastna mantra in njegov zvok se je razširil po celem svetu skozi njegovo objavljanje Invokacije in skozi uporabo le-te s strani duhovne hierarhije. Zdaj morajo njene  besede iti po celem svetu, tako, da jo izjavljajo ljudje vsepovsod in njen pomen morajo izražati množice. Nato se lahko ponovno »Kristus vrne na Zemljo« ter vidi »naporno delo njegove duše in je zadovoljen«.
a
IZ SREDIŠČA, KI SE IMENUJE ČLOVEŠKI ROD,

NAJ SE IZVRŠI NAČRT LJUBEZNI IN LUČI,

IN NAJ ZAPEČATI DURI, ZA KATERIMI KRALJUJE ZLO.
a
Ko v četrtih treh vrsticah invociramo tri aspekte ali moč Uma, Ljubezni, Volje, nam le-te kažejo na stalno prisotnost vseh treh sil v samem človeštvu, v »središču, ki se imenuje človeški rod«. Tukaj in samo tukaj se lahko vse tri božanske kvalitete »v času in prostoru« izrazijo in najdejo izpolnitev. Tukaj in samo tukaj je lahko ljubezen resnično rojena in tukaj lahko inteligenca pravilno deluje in tukaj se lahko Volja Boga pokaže kot volja-do-dobrega. Človeštvo samo in brez pomoči (razen od božanskega duha v vsakem človeškem bitju)  lahko zapečati »duri za katerimi kraljuje zlo«.
a
Morda bi morali zadnjo vrstico četrte stanze malo bolj pojasniti. Ona namreč simbolično izraža idejo, da se onemogoči delovanje in učinkovitost zli namenov. Ne obstaja nobena specifična lokacija, kjer kraljuje zlo; v Knjigi Razodetja Novi Testament govori o zlu in uničenju hudiča in o povzročitvi nemočnosti satana.
a
»Duri za katerimi kraljuje zlo« je človeštvo pustilo odprte s sebičnimi željami, svojimi sovraštvi in ločenostjo, s svojim pohlepom in rasnimi ter narodnostnimi pregradami, s svojimi nizkimi osebnimi ambicijami in svojo ljubeznijo do moči in krutosti. Ko začneta dobra volja in luč pritekati v umove in srca ljudi, bodo te zle lastnosti in te usmerjene energije, ki so duri žal puščale odprte, dale mesto težnji po pravih človeških odnosih, odločitvi za kreiranje boljšega in mirnejšega sveta in izražanju volje-do-dobrega po celem svetu. Ko bodo te kvalitete nadomestile tiste stare in nezaželene, se bodo duri, kjer kraljuje zlo, simbolično počasi zaprle zaradi prave teže javnega mnenja in skozi pravilne človeške želje. Tega ni moč ustaviti.
a
Tako se bo originalni Načrt na Zemlji obnovil. Simultano pa se bodo pred človeštvom odprle duri v duhovno realnost in duri, kjer kraljuje zlo bodo zaprte. Tako se bo » iz središča, ki se imenuje človeški rod« izvršil načrt ljubezni in Luči in zadal smrtni udarec zlu, sebičnosti in ločenosti in jih zaprl v grobnico smrti za vedno; tako bo tudi izpolnjen namen Kreatorja vseh stvari.
a
NAJ LUČ IN LJUBEZEN IN MOČ

OBNOVIJO NAČRT NA ZEMLJI.
a
Očitno je, da prve tri stanze ali kitice invocirajo, kličejo po ali prizivajo tri aspekte (vidike) božanskega življenja, ki so univerzalno razpoznani – Um Boga, Ljubezen Boga, in Volja ali Namen Boga. Četrta stanza kaže na odnos človeštva do teh treh energij inteligence, ljubezni in volje ter veliko odgovornost človeštva, da povzroči širjenje ljubezni in luči na zemlji za obnovitev Načrta na Zemlji. Ta načrt kliče človeštvo k izražanju ljubezni in kliče ljudi k odgovoru, k temu »da njih luč zasveti«.
a
Zadnja vrstica vsebuje idejo obnove in kaže na ključ za prihodnost in da bo prišel dan, ko originalna Božja Ideja in Njegov začetni Namen ne bosta več frustrirala s človeško svobodo in zlom, čistim materializmom in sebičnostjo. Božanski Namen Bo tokrat skozi spremenjena srca in cilje človeštva – dosežen.