Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Usoda človeštva

a
Teh nekaj misli lahko služi oživljanju Invokacije v naših umovih in le ta prevzame novo in vitalno življenjskost. Ima edinstven odnos do vseh antičnih in starodavnih prepričanj. V sebi nosi upanje na prihodnost in ima praktičen pomen v sedanjosti. Ni nejasna ali nedoločena. Izraža osnovne potrebe človeštva danes – potrebe po luči in ljubezni, po razumevanju božanske volje in končanju zla. Zmagoslavno se glasi: »Naj luč oblije zemljo; naj se Kristus vrne na Zemljo; naj Namen vodi majhne volje ljudi; naj Načrt…zapečati duri, za katerimi kraljuje zlo« in nato kot seštevek vsega izrazi v besedah bujenja: »NAJ LUČ IN LJUBEZEN IN MOČ OBNOVIJO NAČRT NA ZEMLJI«. Vedno je poudarek na pojavnem kraju in na kraju manifestacije: Zemlji.
a
Verjetno ste že ob študiju Invokacije opazili tesno povezavo med prvo in zadnjo stanzo. Usoda človeštva je zastopnik uma Boga in tako izraža aktivno inteligenco, motivirano z ljubeznijo in katere sredstvo je volja. Ni še prišel čas, toda človeško naravnanost je pravilna in prava  želja je zadosti močna, da prvič v človeški zgodovini javnost prepozna to usodo in da so ljudje vse bolj in prostovoljno uvedeni v aktivnost, ki se posebej tiče njihove lastne usode. To je izmed primarnih ciljev Invokacije in njena stalna uporaba bo prinesla vključujoč pogled na duhovni razvoj ter povzročila bo do sedaj manjkajočo sintezo človeškega razmišljanja. Ko bo » LUČ RAZSVETLEVALA UMOVE LJUDI«, bo postajal božanski načrt bolj široko prepoznan in volja do dobrega bo bolj široko zaželena in invocirana.
a
Ta veliki Invokativni krik je tri stopenjski. Je krik po luči na pot in po osvetlitvi temnih mest Zemlje z lučjo; je tudi krik za več ljubezni v svetu kot ga izražajo ljudje dobre volje in humanitarnih pogledov; končno pa je tudi intuitivni klic aspirantov in učencev sveta po izražanju Volje Boga. Povprečno instinktivno človeštvo, ljudje dobre volje in učenci sveta so vsi vključeni v to invokacijo in s tem prinašajo atribute instinkta, inteligence in intuicije. Vsi so spojeni v Veliki Invokaciji. Imejte stalno to v mislih,  to osnovno zlitje, ki sedaj išče glasovni izraz in črpajte pogum iz masovnega pristopa k izvoru življenja, ljubezni in luči. Nič me more nasprotovati združeni zahtevi ljudi povsod na vseh stopnjah.
a
Trenutna posebnost tega prikaza kozmične, planetarne in individualne dualne naloge povezovanja, molitve in invokacije je, da priskrbi kot rezultat pravilne uporabe duhovni priliv naravnost v samo srce človeštva iz najvišjih virov.
a
Edinstvenost v povezavi z Invokacijo leži v dejstvu, da je le-ta v resnici velika metoda integracije. Ona povezuje Očeta, Kristusa in Človeštvo v en velik medsebojni odnos. Kristus je poudarjal Očetovstvo Boga in le-to skušal uporabiti kot nadomestek krutemu in sebičnemu plemenskemu Jehovi. V 17. poglavju evangelija svetega Janeza (ki je še ena izmed glavnih duhovnih objav v svetu), je Kristus poudaril odnos Kristusove zavesti do zavesti Božanstva samega. Povezal je koncept Duha z od duše prežetim človekom; in osnovno enotnostjo, ki obstaja med vsemi tremi bitji v vseh oblikah ter Očetom.
a
Velika Invokacija izraža VOLJO Očeta, LJUBEZEN Duhovne hierarhije in služenje človeštva v enem VELIKEM TRIKOTNIKU ENERGIJ. Ta trikotnik bo imel dva večja rezultata: » pečatenje duri, za katerimi kraljuje zlo« in izvršitev načrta ljubezni in luči, z močjo Boga in uporabo Invokacije na zemlji.
a
Ta Invokacija je edinstvena tudi v tem smislu, da invocira vse tri božanske aspekte istočasno.
a
Nihče ne more uporabljati te Invokacije ali molitve za razsvetljevanje in ljubezen brez povzročanja močnih sprememb v svojih odnosih in življenjskem namenu; karakter in cilji se bodo spremenili in življenje se bo prekrojilo v duhovno uporabo. »KAKOR ČLOVEK MISLI V SVOJEM SRCU, TAKŠEN JE« je osnovni zakon narave; stalna težnja uma k potrebi  po luči pričakovanja razsvetljenja ne moreta in ne bosta ostala brez učinka. Duhovna Hierarhija planeta skrbi le za to, da človeštvo kot celota izkoristi to priložnost. To je priložnost, ki je danes navzoča bolj neizogibna kot kdaj koli prej. Velika Invokacija nam je bila dana v tem času priložnosti za našo uporabo v sodelovanju s Tistimi, ki jo uporabljajo v prid človeštvu.
a
Invokacija ne pripada nobeni skupini ali individuumu, kajti pripada celotnemu človeštvu. Deset-tisoči ljudje dobre volje jo vsak dan uporabljajo širom sveta.
a
Vrhunec tega stalnega invokativnega prizivanja je dan polne lune v juniju ( to je polna dvojčkov, ki je včasih v maju. Čas polne lune prepoznavajo po celem svetu in nanj ne vplivajo koledarske razlike.)
a
Na ta dan je po celem svetu simultano izrečena Invokacija kot velik izliv invokativnega klicanja v imenu celotnega človeštva.
a
Festival v juniju, ki je Kristusov in poudarja njegov odnos do človeštva, v resnici pokriva tri cele dneve, vsakega z drugačnim ključem.

  1. ključ LJUBEZNI v njegovem hierarhičnem pomenu – osvobojenem, sentimentalnosti, emocij in osebnega zanosa – ljubezen, ki se žrtvuje in razume, ki deluje z močjo in odločitvijo in ki deluje za dobro celote in ne za interese katerekoli skupine ali individuma.
  2. Ključ VSTAJENJA, ki poudarja novo kvaliteto življenja, živega Kristusa in »bolj obilnega življenja«, kar je omogočila vojna s prisilo ljudi k vrnitvi k resničnim vrednotam.
  3. Ključ KONTAKTA, bližjega odnosa med Kristusom in Njegovim ljudstvom, med Hierarhijo in človeštvom.

a
Beseda ključ (keynote) je bila premišljeno izbrana in poudarja zvok, ki je bil pred vsakim večjim pretokom energij ob festivalu v maju; te energije bodo sproščene v svet na svečanem obredu ob vsakem izmed treh dni. Na vsakem obredu bo Kristus sam izgovoril Invokacijo, nato pa bo združena Hierarhija intonirala stanzo samo in invocirala luč, ljubezen in voljo do dobrega (vsak dan eno).
a
Rezultatu teh dostojanstvenih treh dni invokacije bo sledil dan vrhunca, ko bo združena Hierarhija pod vodstvom Kristusa izgovarjala celo invokacijo skladno, vsako stanzo z njenim pravim ključem.
a
NAJ LUČ IN LJUBEZEN OBNOVIJO NAČRT NA ZEMLJI.