Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Vesak

a
Obhajanje Vesaka (iz Vodnarjevega lista – 1991)

aa
V dneh pred praznikom Vesak vas želim opozoriti na vskoletni povratek Bude, ki prihaja resnično iz Srca božanstva, ki blagoslavlja svoje ljudstvo in človeštvu prinaša poslanico modrosti, luči in ljubezni in ki na zunaj dokazuje in daje poroštvo za določeno notranje vodstvo in razodevanje v sedanjem, 2500 let trajajočem ciklusu. Leto za letom ponovno prihaja. Za malo časa nas spominja na to, da Bog obstaja in da je Njegova ljubezen večno trajajoča, da je usmiljenje srce vesolja in da človek ni zapuščen.

Da se odpira pot temu spoznanju in omogoča to javljanje, se formira živi energetski trikot, in to po treh velikih duhovnih individualnostih, ki so tako na Vzhodu kot na Zahodu enako priznane. Poznajo jih pripadniki vseh verskih smeri in vseh narodov. To so:

 1. Kralj sveta, Starec dni, SANAT KUMARA, planetarni Logos, Melkizedek, ONI, katerega je mislil Kristus, ko je dejal:˝JAZ IN MOJ OČE SVA ENO˝.
 2. Buda, Razsvetljeni, ki nam razodeva Luč in Modrost , izhajajočo iz mnogo pomembnejših virov, kakor je naš planetarni življenski center. Poslanec bogov.
 3. Kristus, Sin očetov, Rešitelj sveta, Odrešnik. On, ki je ostal pri nas in zbira svoje ovčice okoli sebe. Gospod Ljubezni.

V teh treh Velikanih , katerih narava je žareča Ljubezen in Luč, človeštvo do neke mere lahko dojame bistvo narave božanstva. Njih veličina presega to, kar o njih vemo ali si moremo predstavljati.

Človeška inteliganca in prizadevnost lahko njih bitno naravo samo slutita. Polnost duhovne moči teh Velikih se mora nujno oslabiti, kajti sicer bi človeštvo ne moglo prenesti silovitega sunka njim na voljo dane energije, ki jo hočejo posredovati. Ob polni luni v maju se zmnjša napetost, zato da energijo lahko vodijo dalje. Povod in izvor za to dejavnost je v zgoščeni nameri Hierarhije ter v zgoščenem teženju svetovnih aspirantov in učencev (ki spet izvira iz stiske množic na svetu).

To, moji bratje, je preprosto ugotavljanje dejstev. Če strmite za tem, da bi se z razumevanjem udeležili praznika Vesak ter delovali kot posredniki duhovne energije, ki na ta dan priteka trpečemu Človeštvu,je potrebno, da to dejstvo dojamete…(Hierarchie, str.349-50).

Praznik Vesak so v znani dolini himalajskih gora obhajali že stoletja (če bi le-toverujoči hoteli zgolj sprejeti!!), in sicer iz naslednjih razlogov:

 1. Utrdilo naj bi se dejstvo, da je Kristus v določenem fizičnem telesu med nami, odkar nas je ˝baje ˝ zapustil.
 2. Služilo naj bi kot dokaz, da je na fizični ravni pot k Bogu tako na Vzhodu kot tudi na Zahodu dejansko ista ; oba učitelja človeštva (Kristus in Buda) sta tedaj navzoča.
 3. Bilo naj bi zbirališče in točka sestajanja za vse one, ki vsako leto, kot vidni znak vzajemnosti, predstavljajo povezanost med očetovo hišo, božjim kraljestvom in človeštvom.
 4. Odražalo naj bi posebno značilnost Kristusovega delovanja. Njega, ki je, kot izbrani Posredovalec, predstavnik duhovne Hierarhije in voditelj Nove skupine služiteljev sveta. S svojo osebo izraža ˝tukaj in sedaj˝ hrepenenje Nove skupine po priznanju, da obstaja kraljestvo božje ˝tukaj in sedaj˝.

Morda je za vse, ki berejo te vrstice , eno najpoglavitejših odkritij ta velika resnica in dejstvo, da tačas Kristus v fizičnem telesu živi na zemlji in da obstaja- v tesni vzajemni povezanosti – skupina učencev in posvečenih, ki kot zastopniki in posredniki človeštva delujejo v njegov blagor.

Ta notranji odnos se očituje ob določenih velikih slavjih , obsegajoč, ne samo božje kraljestvo, ampak tudi Očeta in Očetovo hišo. Naš praznik je Velika noč, dalje praznik Bude, ki s svojo fizično prisotnostjo daje izraza duhovni povezanosti našega planeta. Imamo praznik v juniju, ki je poseben Kristusov praznik, ko On kot Glava Nove skupine služiteljev sveta za blagor ljudi dobre volje v vseh deželah izgovarja novo ˝inovokacijo˝. Pri tem sprejema in vključuje neizgovorjene in neizoblikovane prošnje velikih množic, ki hrepene po novem in boljšem življenju. Ljudje potrebujejo v vsakdanjem življenju ljubezni , pravih človeških odnosov in razumevanja božanskega načrta, ki se skriva za vsem.

Ti stvarni dogodki so to, kar šteje in je bistvenega pomena, ne pa nedoločeni upi in obeti teloških veroizpovedi. Medtem ko čas hiti svojemu višku nasproti, bi hotel vašo pozornost obrniti v to, da so na našem planetu navzoča tako priznana vzvišena duhovna bitja, kot Gospod Sveta, Starec dni, Sedmero duhov pred božjim prestolom, Buda, duhovni voditel Vzhoda in Kristus, duhovni voditelj Zahoda. Zanesljivemu vedenju, jasnemu spoznanju in preverljivim znamenjem delovnega načrta se bodo iz želj porajajoče misli verujočih in neverujočih , ki še niso prepričani , vendar pa polni upov, kmalu umaknile nejasne predstave o njihovem obstoju, sanjarske špekulacije glede njihovega delovanja in njihovega interesa za človeško dobrobit. Doživeli bomo novi red političnega, verskega, gospodarskega in družabnega življenja preko mož izrednega vpliva in formata.

Vse to ne bo nastopilo morebiti kot rezultat kake proklamacije ali kakega začudenje vzbujajočega dogodka, ki človeku izsili klic: ˝Resnično, On je tukaj! Glejte znamenje njegove božanskosti!˝to bi sprosti zgolj nasprotovanje in zasmeh, upor ali fantastično lahkovernost.

Preokret bo prišel kot spoznanje, kakšno moč vsebuje vodništvo, dalje preko dinamičnih , logičnih sprememb v razmerah na svetu, pa tudi preko dejavnosti, ki jih bodo začeli narodi iz globin lastne zavesti.

Pred mnogimi leti sem nakazal , da bo prvi ukrep Hierarhije v tem, da zbudi in razvname v človeku duhovno zavest , da na široki osnovi predrami duhovno hrepenenje človeštva in da v človeškem srcu razširi zavest Kristusa do svetovne dimenzije. To se je že uresničilo, rezultati tega pa so nadvse učinkoviti.

Drugi ukrep Hierarhije, tako sem vam dejal, bo v tem , da bo mišljenju vseh razsvetljenih ljudi vtisnila ideje, ki utelešajo nove resnice , da bo – kot vodilna načela človeškega življenja – izlivala navzdol (če smem tako reči) nove predstave in da bo Kristus sam obsenčil vse (svoje) učence na svetu in Novo skupino služiteljev sveta. Ta načrtni ukrep Hierarhije prav tako dobro napreduje. Povsod in na slehernem življenskem področju možje in žene razglašajo te nove resnice , ki naj bi v bodočnosti vodile način življenja. Ustanavljajo take nove organizacije , gibanja in skupine (v velikem in malem), ki seznanjajo velike ljudske množice z dejanskimi potrebami in ji kažejo , kako se temu lahko odpomore .

Tretjič sem vam rekel, da Kristus lahko pride osebno, zato da bi se zopet mudil med ljudmi , kakor je to storil poprej. To se še ni uresničilo , toda načrtujejo, kako bi Mu to lako postalo izvedljivo… v tem trenutku obstajajo informacije , da je že tukaj…

V kateri obliki bo prišel in kako bo nastopil , še ni določeno. Ni še prišel pravi trenutek in ni še določeno , kako se bo javil. Poroštvo za Njegov prihod in za to , da bo človeštvo na to pripravljeno in opremljeno , pa sta oba predhodna pripravljalna ukrepa , ki jih je Hierarhija izvedla po Njegovem navodilu.(Hierarchie 71-19)
a

POMEN PRAZNIKA VESAK

a
Smo v najpomembnejšem trenutku leta . dva važna praznika sovpadata, polna luna v maju in polna luna v juniju. Dva veletoka energije – eden v Budi , drugi v Kristusu – naj bi se združila in spojila.

Naloga učencev sveta , posvečenih in sprejetih učencev je sedaj , da to združeno energijo privedejo nasvet , ki je v pričakovanju . v veliki meri je učinkovita koristna uporaba te energije odvisna od tega , v kolikšni meri so svetovni aspirantje sposobni na to reagirati . te svetovne aspirante je najti v sleherni deželi in njihova naloga je , da so dovzetni za ta tok uravnavane energije in voljni sprejemati jo…

Polna luna v maju pridobiva pri ezoterikih Zahoda vse večjo pomembnost. To je praznik Bude in trenutek, v katerem se vsako leto udejanji stik s človeštvom. Vzrok naraščajočemu upoštevanju in cenitvi tega praznika, kar se bo v teku let še stopnjevalu , pa ni stremljenje , da se Zapadu vsili priznavanje Bude. Vse bolj sta za to merodajna nasledja razloga:

Na prvem mestu je Hierarhija želela javnost opozoriti na dejstvo , da imamo dva avatarja – Budo in Krisusa , ki sta oba na drugem žarku ljubezni – modrosti. Ta dva sta bila prva človeško – božja avatarja , ki sta se javila v ospredju, da bi utelešla kozmične principe. Buda je utelisil princip LUČI , tako da je človeštvo prejelo razsvetlanje in postalo sposobno spoznati Kristusa , ki je utelesil še bolj vzvišeno počelo LJUBEZNI. Upoštevati moramo , da je luč substanca , Buda pa predočeval popolnost substančne materije kot medija (ali življenjske prvine) luči. Od tod njegov naziv ˝Razsvetljeni˝. Kristus je uteleševal energijo zavesti , ki se nahaja na dnu le- tega. Prvi nam je kazal visoko pridobitev tretjega božanskega aspekta, drugi pa drugega aspekta . oba pa tvorita skupno eno samo popolno celoto…

Drugi razlog je bil(kot že omenjeno) ta, da se uvede tema nove svetovne religije.ta tema bo nekoč za osnovo vsem religioznim obredom . pospeševala bo vsa približevanja božanskemu izvoru duhovnega življenja , bo ključ za vsakršno zdravljenje.preko znanstvene uporabe luči bo vodila vse metode , kako vzpostaviti zavestno enost in povezavo med človekom in njegovo dušo ter človekom in Hierarhijo.

Naloga in delo Bude sta malodane končani. Njegova naloga je bila , da aspirante stalno spominja na možnost razsvetljenja . njegovo delo je obstajalo v tem , da bi za tok luči ostal vedno odprt kanal , po katerem bi se mišljenje ljudi tako razsvetljevalo , da je On vsako leto skozi substanco luči prodrl do zemlje . kmalu bomo ˝v tej luči videli Veliko Luč˝. (pisano 1942 – Hierarchie, str.422 -24)

Ob junijski polni luni 1942 bo prvič preverjena neposredna povezava med tremi središči , namreč med Šambalo, Hierarhijo in človeštvom v pričakovanju. Za ta test bodo zastavili združene napore Kristusa, Bude in vseh onih , ki so sposobni , da se odzivajo vzajemnemu vplivanju obeh avatarjev . ta poskus je treba izvesti ravno v času , ko sile zlega podvzemajo svoje najhujše napade…. Duhovne sile se bodo v tem času najmočneje koncentrirale in bodo porabile posebno invokacijo, katere se človeštvo samo ne sme posluževato . uspeh ali neuspeh tega poskusa pa je konec koncev odvisen od človeštva.

Prvi učinki bodo osvetljena astralna raven in začetek razvoja , ko se bo razpršila zaslepljenost. Sledilo bo nato presvetljevanje mentalne ravni , dalje bodo uničene vse prejšnje utvare in postopoma se bodo razkrivale nove resnice , za katere so stari ideali in t.i. formulacije o resnici služili zgolj kot kažipot. Razmišljajte o tem. Kažipot nas obvešča samo o poti , ki jo moramo hoditi, ne pa o cilju. Je zgolj opozorilo , toda nikak zaključek. Tako je z vsemi dosedanjimi resnicami.

V današnjem času, ko človeštvo pričakuje razodetje , ki utelešuje misli , sanje in konstruktivne cilje Novega veka , izhaja težnja prvič od obsežne skupine ljudi , ki so intuitivno naravnani.nisem rekel ˝intuitivni˝, moji bratje. Ta skupina je sedaj velika. Nje hotenje je tako stvarno in njene zahteve tako nujne , da ji bo uspelo koncentrirarti to (luč) na isto hotenje množic.(Hierarchie str.439 -40)

Kar imamo v mislih je to , da pride do enotne skupinske dejavnosti takšne kvalitete, da bo ob pravem času in z rastočo učinkovitostjo izvajala tako mogočno magnetično privlačnost, da bo nje sila dosegla tista vzvišena bitja , ki razmišljajo o človeštvu in njegovi civilizaciji ter se mojstrov modrosti in celotne Hierarhije poslužujejo kot orodij.
a

Takšna skupinska dejavnost bo pri velikih bitjih tako močno odjeknila in bo izzvala tolikšen magnetičen impulz , da se bodo preko prizadevanja skupine po njem nabrale blagodejne obsenčevalne sile. Po koncentriranem prizadevanju teh skupin v današnjem svetu (z vidika notranjega sveta je to ena sama skupina) se lahko v tako močnem toku sprostijo Luč, inspiracija in duhovna spoznanja , da v človeški zavesti privedejo do povsem razločnih sprememb in tako omilijo stiske sveta . Ljudem se bodo tako odprle oči za temeljne stvarnosti , ki jih doslej samo misleči ljudje rahlo slutijo.
a

Tako obstajajo pri tem velikem načrtu naslednji odnosi in skupinske enote, ki jih je potrebno upoštevati :

 1. Svetlobne sile in Duh miru, utelešena velika bitja , ki nosijo v sebi neznansko skupinsko moč
 2. Planetarna Hierarhija
 3. Buda
 4. Kristus
 5. Nova skupina služiteljev sveta
 6. Človeštvo

Buda v sebi osredotoča sile, ki pritekajo navzdol, medtem ko Kristus v Sebe sprejema in v Sebi kopiči vse to, kar ljudje celotnega planeta oddajajo kot notranje teženje in duhovno stremljenje. To na planetu proizvaja nadvse učinkovito usklajevanje (Harmonisierung). Naj bi prišlo na prazniku Vesak do zaželjenega sodelovanja , tedaj se v svetu lahko izvršijo potrebne reforme.