Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Pogosta vprašanja

a
KAJ JE TEOZOFSKO DRUŠTVO?

a
Prvo Teozofsko društvo je bilo ustanovljeno v New Yorku leta 1875. Društvo je organizacija, ki je bilo ustanovljeno z namenom raziskovanja narave vesolja in mesta, ki ga človeštvo ima v tem vesolju; spodbujanje razumevanja drugih kultur in da bi formirali jedro univerzalnega bratstva, brez razlik med vsemi ljudmi. Društvo sestavljajo učenci, ki pripadajo najrazličnejšim religijam ali nobeni. Njegove člane združuje odobravanje treh ciljev Društva. Danes je na svetu več teozofskih društev, ki so razvejana v sedemdesetih državah, mednarodni sedež pa se nahaja v Indiji.
a
KAJ JE TEOZOFIJA?
a
Primarni pomen besede je »Božanska Modrost« in se nanaša na neposredne duhovne izkušnje mistikov, jogijev in modrecev. Poleg tega, se beseda Teozofija uporablja za označevanje naukov, ki jih posredujejo tisti, ki so dosegli stanje notranjega razsvetljenja. V zadnjem pomenu besede moramo razlikovati med moderno Teozofijo in starodavno oziroma brezčasno Teozofijo. Brezčasna Teozofija, z mnogimi imeni imenovana »Tradicija Modrosti« in »Večna Filozofija«, je univerzalna modrost, katere delce lahko najdemo v kulturah po vsem svetu in v vseh časih zgodovine. Je temelj notranje oziroma mistične strani številnih filozofij in religij. Teozofsko Društvo je pojasnilo, da je Moderna Teozofija sodobna izjava te tradicije.
a
KAJ TA TRADICIJA MODROSTI UČI?
a
Tri osnovne zamisli Teozofije so (1) temeljna enotnost vsega obstoja; (2) pravilnost univerzalnega zakona; (3) napredek v razvoju zavesti skozi življenjske cikle na vedno večjo realizacijo enotnosti.
a
KAJ TE ZAMISLI POMENIJO V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN KAKO PO NJIH ŽIVIMO?
a
Te abstraktne ideje imajo nekaj zelo specifičnih in praktičnih posledic, na primer:
a

 • Jaz in ti sva različna izraza enakega življenja in zato karkoli se zgodi enemu od naju, se zgodi obema – najina blaginja je povezana: POMAGAJ SVOJEMU SOSEDU IN S TEM POMAGAŠ SEBI.
 • Življenje in smrt sta ciklična obraza našega obstoja, ki se izmenjujeta v nenehnem zaporedju. To je del popolnega procesa duhovnega razvoja: NE BOJ SE SMRTI.
 • Namen življenja je zbrati izkušnje in se učiti, namen smrti pa je prilagoditi izkušnje in se razviti: ŽIVI Z ZAVEDANJEM IN ŽELJO PO UČENJU.
 • Kot ljudje se razvijamo, ne z odrekanjem svetu, ampak s sodelovanjem z naravo v namenu, da bi jo ohranili in dopolnili: SPOŠTUJ OKOLJE IN BODI EKOLOŠKO ODGOVOREN.
 • Nesoglasja in zloba o posledica ignorance in sebičnosti: ŽIVI V SOŽITJU IN DOBROTI, DA BOŠ S SVOJIM ŽIVLJENJEM IN BESEDAMI UČIL DRUGE.
  a

V KATERE SPECIFIČNE DOKTRINE TEOZOFI VERJAMEJO?
a
Teozofsko društvo je nedogmatično in spodbuja svobodo misli vsakega izmed svojih članov. Teozofe se zato spodbuja, da proučijo zamisli (verovanja in besede drugih) in sprejmejo le tiste, ki zadovoljijo njihov razum o tem kaj je resnično in pomembno. Moderna teozofija ponuja takšen pogled na življenje in predstavlja ideje kot na primer:
a
Obstaja enotnost vsega življenja, ki v vesolju animira vsako obliko posebej.
a

 • Življenje in zavest sta v različni meri prisotna v vsem.
 • Vesolje je večdimenzionalno z ravnmi nadfizičnh izkušenj.
 • Ljudje so določeni s fizičnimi, življenjskimi, čustvenimi in duhovnimi dimenzijami.
 • Obstaja razvoj duha in inteligence, kakor tudi fizičnih zadev.
 • Realnost svobodne volje in lastne odgovornosti.
 • Ljudje lahko v svojem razvoju zavestno sodelujejo, pospešijo ali pa proces upočasnijo.
 • Zakon reinkarnacije privede dušo ponovno nazaj v fizično življenje, da razvije svoje potenciale.
 • Zakon karme ureja ta proces, prilagaja vzroke in vplive na fizični, moralni in duhovni ravni.
 • Moč misli vpliva na posameznika in okolico.
 • Ker smo vsi eno, sta altruizem in skrb za dobrobit drugih ključ do sreče.
 • Bistveno popolna narava ljudi se bo sčasoma manifestirala kot rezultat procesa evolucije.


KATERIM PRAKSAM TEOZOFI SLEDIJO?
a
Od članov Teozofskega društva se ne zahteva, da sprejmejo katerokoli izmed praks, ki ne ugaja njihovemu notranjemu občutku razuma in morale. Zato se vsak teozof odloči, katere prakse in način življenja so primerne za njega oziroma njo. Nekatere predlagane prakse, ki zajemajo teozofske ideje, so: redna meditacija, da se prodobi vpogled vase  in kot služenje človeštvu; vegetarijanska prehrana, izogibanje uporabi krzna ali kože,  zaradi pridobivanja katerih ubijajo živali; izogibanje uporabi proizvodov, ki umetno vplivajo na normaln stanje zavesti, kot so na primer alkohol, droge (razen če je to predpisal zdravnik); podpora pravice vseh ljudi, da so pošteno in pravično obravnavani in s tem podpiranje pravic žensk in manjšin; spoštovanje različnosti kultur in podpora intelektualne svobode.
a
KAJ TEOZOFI POČNEJO NA SVOJIH SESTANKIH?
a
Člani lahko svobodno organizirajo sestanke, ki vodijo k izpolnitvi katerega od treh ciljev Društva. Običajno gre na sestankih za (po)govor, ki mu sledi diskusija ali pa raziskava, študij in diskusija na določeno temo ali knjigo. Teozofija nima razvitih nikakršnih ritualov, a se lahko sestanki pričnejo in končajo s kratko meditacijo ali recitiranjem kratkih tekstov. Nekatere skupine uporabljajo preproste ceremonije kot dobrodošlico za nove člane. V teozofiji ne obstajajo nikakršni priviligirani simboli in ikone, ampak so čaščeni najrazličnejši simboli religijskih tradicij z vsega sveta. V Teozofskem društvu so demokratično določeni funkcionarji (npr. predsednik, tajnik, blagajnik itd.), ki pa imajo oblast samo v administrativnih vprašanjih.
a
KAKŠEN POGLED IMAJO TEOZOFI NA CERKVE IN RELIGIJE?
a
Teozofija pravi, da so vse religije izraz prizadevanja človeštva, da bi se povezali med seboj, z vesoljem okoli nas in odločilnim vzrokom eksistence. Posamezne religije se med seboj razlikujejo, ker so izraz napora prilagoditi se določenemu času, prostorom, kulturam in potrebam. Teozofija sama po sebi ni religija, čeprav je verska v tem, da se ukvarja s prizadevanjem človeštva vzpostaviti odnos z elementarnimi vrednotami. Posamezni teozofi so različnih veroizpovedi, med drugim Kristjani, Judje, Muslimani, Hindujci, Budisti. Nekateri ne pripadajo nobeni veroizpovedi. Društvo je izraz prepričanja, da lahko človeška bitja, pa naj bodo njihova okolja iz katerih izhajajo še tako različna, komunicirajo in sodelujejo. Družba kot takšna nudi idealno platformo za medverski dialog in medsebojno spoštovanje.
a
KAJ JE SPOROČILO TEOZOFIJE DANES?
a
Problemi s katerimi se sooča človeštvo – vojne, prenaseljenost, izkoriščanje, predsodki, zatiranje, pohlep, sovraštvo – so samo simptomi bolezni. Zdraviti moramo simptome, da pa bi lahko ozdravili bolezen, pa moramo odpraviti njen vzrok. Vzrok bolezni je ignoranca do nekaterih osnovnih resnic. Prvič, da nismo nepovezana, neodvisna bitja, katerih sreča je moč doseči na račun splošnega dobra. Zdravilo za to je spoznanje, da smo drug z drugim eno in na koncu tudi s celotnim življenjem v vesolju.
a
Kljub površinskim kulturnim in genetskim razlikam, ki delijo človeštvo, smo izredno homogeni. Biološko smo en človeški genski bazen z manjšimi razlikami. Psihološko vsi izkušamo užitek in bolečino, upanje in strah in si prizadevamo za tem, da bi bili srečni. Intelektualno imamo enako zanimanje o našem mestu v vesolju in enako moč odkriti resnico.
a
Vendar, da bi to zares čutili, se moramo zavedati druge resnice: da v bistvu nismo fizično in psihološko nadomestilo, ampak duhovni Jaz, ki je nad kakršnokoli omejitvijo in ločitvijo. Kolikor dolgo smo identificirani s svojo osebnostjo, bo težko imeti občutek, da smo vsi enotni, saj lahko naš nižji um dojema ločevanje. Šele, ko se bolj zavemo svoje duhovne narave, se lahko čutimo kot del celotnega obstoja. In ko občutek enotnosti z vsemi ljudmi, z vsemi drugimi oblikami življenja, postane prevladujoč dejavnik v naših življenjih, bomo spoznali, da drugemu ne moremo škodovati ali pomagati brez da bi škodovali ali pomagali sebi.
a
Da bi se tega zavedali, moramo biti telesno zdravi, umsko celi in sveti v duhu. Ta ideal je izražen v naslednjih besedah, znan kot »Univerzalna Invokacija«, ki jo je napisala Annie Besant:
a
O, Skrito Življenje, ki vibriraš v vsakem atomu,

O, Skrita Luč, ki svetiš v vsakem bitju,

O, Skrita Ljubezen, ki objemaš vse v Enost,

Naj vsak, ki čuti, da je eno s Teboj,

Ve, da je zato eno z vsakim drugim.

a

Pogosta vprašanja so povzeta in prevedena s spletne strani ameriškega Teozofskega društva.