Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Jiddu Krishnamurti

(1895-1986)

 

Jiddu Krishnamurti se je rodil v bližini mesta Madras in je v svoji rani mladosti živel poleg sedeža Teozofskega Društva. Ko je bil star 14 let je skrb zanj (po pravnem boju z njegovim očetom) prevzela predsednica mednarodne organizacije International Theosophical Society iz Adyarja, Annie Besant. Ona in C. W. Leadbeater sta bila prepričana, da je Jiddu medij za Mesijo, katerega prihod so teozofi predvideli.
aa

a
Vodstvo Teozofskega društva v Adyarju leta 1911 ustanovilo organizacijo, Red zvezde na Vzhodu, ki je bila posvečena pripravi človeštva na prihajajočega Učitelja sveta in na čelo organizacije postavilo Krishnamurtija. Nova organizacija in njena misija sta bili deležni velike publicitete in medijske pokritosti. Še istega leta so ga odpeljali v Anglijo, da bi ga privatno vzgojili in izobrazili za njegovo prihodnjo vlogo. Dnevni program, ki so mu ga naložil Leadbeater in njegovi sodelavci je vključeval neizprosne vaje in šport, poučevanje iz številnih šolskih predmetov, teozofskih in verskih lekcij, joge, meditacije kakor tudi primerne higijene in kulture. Pod okriljem organizacije je predaval, se razvijal kot govornik in pisal.
a

a
Ves ta čas je bil zelo navezan na svojega brata, Nitya, ki je bil stalen spremljevalec na vseh potovanjih in kot deček ravno tako deležen vzgoje in izobrazbe s strani teozofov iz Adyarja. Leta 1922 je Jiddu z bratom potoval iz Sydneya v Kalifornijo, kjer sta se nastanila v koči v dolini Ojai. Podporniki so jima kmalu za tem v Ojaiju kupili kočo in zemljo, ki jo je obdajala. Tako je dolina Ojai uradno postala Krishnamurtijeva rezidenca. Ravno tu je Jiddu doživel izkušnjo, ki mu je spremenila življenje. 3 leta kasneje je zaradi bolezni njegov brat umrl, kar je omajalo njegovo verovanje v teozofijo in Mojstre. Leta kasneje so se v njegovih govorih in razpravah pojavile nove vizije, skupaj z nastajajočim novim besednim zakladom, v katerem pa ni bilo teozofske terminologije. Glavne teme na njegovih srečanjih so se pričele oddaljevati od načel teozofije. Pričel je javno izražati svoje nestrinjanje s starejšimi teozofi in teozofsko doktrino. Leta 1929 je njegova nova usmerjenost dosegla vrh in razpustil je Red zvezde na Vzhodu, saj je zanikal idejo o Učitelju sveta in se odrekel denarju in lastnini, ki je bila zbrana v njegovem imenu. Temu posledično so se vidni predstavniki teozofije obrnili zoper Krishnamurtija, vključno z Leadbeaterjem. Krishnamurti se je odpovedal konceptu odrešitelja, duhovnega voditelja ali kateregakoli drugega posrednika in pozval ljudi, da neposredno odkrivajo vzroke za težave posameznikov in družbe. Menil je, da so tovrstna odkritja naravna posledica brezpogojne, absolutne psihološke svobode, za katero je menil, da se nahaja v vsakomur, ne glede na ozadje, zmožnosti ali dispozicije. Izstopil je iz različnih skladov in organizacij, ki so bile priključene Redu zvezde, vključno s Teozofskim društvom.
a
Zaobljubil se je delu, ki je stremelo k cilju univerzalne psihološke svobode in opozoril na sorodno pomembnost razumevanja dejanskih razmerij, ki jih imajo posamezniki sami s seboj, družbo in naravo. Ljudi je spodbujal k samostojnemu in treznemu razmišljanju. Zavračal je razmerja guru – učenec, saj je menil, da spodbujajo odvisnosti in izkoriščanja. Po razpustitvi Reda zvezde in ločitve od Teozofskega društva, zanimanje za njegove govore in učenje ni upadlo, ravno nasprotno, pridružili so se novi sodelavci, novi slušatelji, novi ljudje so se priključevali v kampe, ki jih je organiziral in so bili odprti za širšo javnost. Odprle so se mu nove poti v različne dele sveta. Izjavil je, da ne pripada nobenemu narodu, kasti, veri, filozofiji ali deželi in preostanek svojega življenja preživel kot neodvisen govornik. Poleg govorništva pa je izredno veliko časa posvečal meditaciji. Zadnji javni nastop je imel januarja 1986 v Madrasu, mesec dni preden se je končalo njegovo življenje v Ojaiju v Kaliforniji.
a
Krishnamurti je zagotovo eden najvidnejših razsvetljenih mojstrov in duhovnih učiteljev. Svoje življenje je posvetil govorom po svetu. Njegova letna srečanja v Indiji, dolini Ojai v Kaliforniji, Saanenu v Švici in Brockwood Parku v grofiji Hampshire v Angliji, pritegnila na tisoče ljudi različnih nazorov, poklicev in narodnosti. S pomočjo svojih učencev je v Indiji, Angliji in ZDA ustanovil več fondacij in šol. Posebno pozornost je Jiddu posvečal pravilni vzgoji in izobraževanju.
a
Njegova učenja so ohranjena v mnogih knjigah, avdio in video zapisih.
a
Krishnamurti je bil pisatelj in govornik o filozofskih in duhovnih vprašanjih, vključno s psihološko revolucijo, naravo uma, meditacijo, odnosi med ljudmi in prinosom pozitivnih socialnih sprememb. Trdil je, da je družba produkt interakcije posameznikov in zato je bil prepričan, da se lahko temeljne spremembe v družbi pojavijo šele, ko se pričnejo svobodno izvajati radikjalne spremembe pri posamezniku. Krishnamurti je poudarjal potrebo po revoluciji v psihi vsakega človeka in naglaševal, da takšna revolucija ne more prinesti nikakršne zunanje entitete, naj si bo verska, politična ali socialna.
a

CITATI
a

»Duhovna zavest je nekaj popolnoma drugega kot zavest, ki verjame v duha.«

»Čutim, da lahko globoko vplivamo na ta svet, če mi sami nismo nasilni, če v resnici vsak dan živimo mirno življenje; življenje, ki ni tekmovalno, ambiciozno, zavistno; življenje, ki ne ustvarja sovraštva, kajti majhni ognji lahko postanejo požar.«

»Ljubezen se lahko rodi samo iz popolne samopozabe.«

»Samo zavest, ki ni pohabljena s preteklostjo, ima pravo svobodo.«

»Če se imenujete Indijec ali musliman, kristjan ali Evropejec ali kakorkoli drugače, ste nasilni.«

a
DELA J. KRISHNAMURTIJA
a

Krishnamurti’s notebook

Krishnamurti’s journal

Krishnamurti to himself: his last journal

At the feet of the Master

Education as service

The immortal friend

The pool of wisdom

Life in freedom

The song of life

Early writings series

From darkness to light

War abolished: one way to permanent peace

Authentic report of sixteen talks given in 1945 & 1946

The first and last freedom

Commentaries on living series (a three volume series)

This matter of culture

Freedom from the known

The only revolution

The urgency of change

The impossible question

You are the world

The awakening of intelligence

Beyond violence

Meditations

The network of thought

The way of intelligence

Total freedom: the essential Krishnamurti

To be human

The first step is the last step

Facing a world in crisis

Beginnings of learning

Krishnamurti on education