a
Izvleček dveh predavanj A.P. Sinneta v Londonu 1892-1893
a
Raziskovanje začetkov egipčanske kulture nas privede v stik s prebivalci Atlantide. Če bi se vrnili za milijon let – bi na kontinentu Atlantida našli mogočno in visoko razvito civilizacijo, katere pripadniki so naseljevali tudi mnogo drugih območij tedanje kopne zemlje. V tem času pa je v Egiptu (in v drugih deželah) živelo dokaj primitivno domače prebivalstvo; niso bili divjaki, toda umetnosti in navade civiliziranega sveta so jim bile še tuje.
a
Pred 800.000 leti se je kontinent Atlantida, ko je skoraj izpolnil svojo nalogo razvoja človeske rase, začel pogrezati. Proces je sprozila velika geoloska katastrofa, ki je pomenila šele začetek tistega, kar je v kulturni zgodovini znano kot potopitev Atlantide. Kontinent se je upiral univerzalnim silam narave vse do okoli 80.000 let pred našim štetjem, ko so pod valovi spet izginili nekateri njegovi večji deli in je ostal le velik otok – Atlantida, ki jo pozna klasično izročilo. Otok Atlantida je bil uničen med velikimi naravnimi potresi in erupcijami pred približno 11.500 leti. Ta datum pozna okultna veda, delno pa so ga potrdila tudi odkritja Le Plongeona.
a
Med dolgim obdobjem postopnega pogrezanja Atlantide se je torej njeno prebivalstvo počasi preseljevalo na druga kopenska območja tedanjega sveta. Sprva so se naseljevali predvsem duhovno najbolj razsvetljeni in razviti predstavniki rase. Pred fizičnim uničenjemn kontinenta se je namreč že začel rnoralni propad ljudi. Adepti so se odvrnili od neozdravljive degeneracije svojih rojakov in od obsojenega kontinenta, katerega propad so predvidevali. Na razpadajočo in pokvarjeno civilizacijo niso mogli več vplivati. Zato so morali odkriti mlajšo in močnejšo vrsto ljudi, na katero naj bi prenesli duhovne impulze, ki so jih varovali.
a
V tem času je bil velik del sveta, še posebno vzhodne Evrope, nenaseljeno močvirje, ki se je šele nedavno dvignilo iz oceana, v katerega se je Atlantida vračala. Toda Egipt, ki je bil res geografsko zelo drugačen od današnjega Egipta, je bil že naseljen, naseljene pa so bile tudi druge sredozemske dežele na vzhodu. Nekako sredi dolgega obdobja, v katerem se je pogrezala Atlantida, se je mnogo adeptov preselilo s kontinenta v te dežele, spremljali pa so jih številni neposvečeni sodobniki. Kasneje so se naseljevali tudi v zahodne dele današnje Evrope, nato pa tudi v vzhodne pokrajine. Adepti z Atlantide so v Evropi in na Britanskem otočju, ki se je tedaj še držalo celine. zapustili mnogo sledov. Nanje spominja Stonhenge, čeprav je “zgradba” mlajša od najstarejših piramid v Egiptu.
a
Adepti, ki so se priselili v deželo, ki je današnji Egipt, dolgo niso poskušali prebivalcem prenesti svoje civilizacije. Med svojim bivanjem v deželi so gotovo vzgajali posamezne učence in skrbeli za ohranitev višjega duhovnega znanja, ki se ne sme nikoli izgubiti, čeprav ljudje niso sposobni, da bi ga sprejeli, in še stevilo njegovih varuhov v času kriz človeškega razvoja lahko zelo zmanjša.
a
Rasa v novi deželi se je počasi razvijala, zorela za sprejem znanja visoke civilizacije, poleg tega pa se je stevilčno zelo povečala in etnološko dvignila. zaradi mešanja. s priseljenci, saj je duhovne voditeije spremljalo veliko število neposvečenih
prebivalcev Atlantide.
a
Tako je prisel čas, ko je seme obrodilo sad. Adepti so učili, v vladali in seveda prebivali v Egiptu. Tako dolga vrsta božanskih kraljev, ki so vladali v Egiptu pred dinastijami, ki jih je kronološko razvrstil Manetko, niso pravljice v otroštvu človestva. Egipčanski božanski kralji so bili adepti – vladarji in doba, v kateri so vladali, je zlata doba egipčanske civilizacije; vse to je bilo pred mnogo tisočletji, tako da je težko zapisati pravilno letnico.
a
Nekako sredi dolgega obdobja, ki se začenja s prvim preseljevanjem adeptov iz Atlantide in zaključuje z nastankom nove civilizacije v Egiptu, torej pred dobrimi dvesto tisoč leti, so bile zgrajene najnovejše piramide. Piramide so bile po izvoru in namenu tesno povezane z okultnimi skrivnostmi vendar pa danes nimamo informacij o njihovem pomenu in namenu, ki so mu sprva služile. Zbral sem lahko le namige, da je bila prvotna naloga piramid – poleg tega, da je služila kot svetišče, varovati nekatere zelo pomembne predmete, ki jih povezujejo z okultnimi skrivnostmi. Te stvari so zakopali v skalo, nadnjo pa zgradili piramido, ki naj bi jih s svojo obliko in velikostjo varovala pred potresi in potopitvijo med velikimi spremembami na zemeljskem površju.
a
Odkar piramide stojijo, se je obličje zemlje že nekajkrat spremenilo, po prepričanju nekaterih geologov pa valovito gibanje tal povzroča prav sestava Zemlje. Izmenično dvigovanje in pogrezanje kontinentov je posledica počasnega utripanja Zemljinega telesa, ki ga lahko primerjamo z valovanjem morja; ko se nam zdi, da se je popolnoma umirilo, se še vedno rahlo dviga in pada. Gotovo obstajajo tokovi, ki včasih povečajo in drugič blažijo utripanje Zemlje, nikakor pa jih ni
mogoče izključiti iz znanstvene hipoteze o geološkem razvoju.
a
Okultno sporočilo pravi. da je po zgraditvi najstarejših piramid prišlo do takojšnjega valovitega gibanja zemeljske površine; tedaj se je potopil zadnji ostanek Atlantide (kontinenta), območje, ki je danes znano kot Spodnji Nil, pa se je pogreznilo pod gladino morja, ki je prekrilo Severni del Afrike.
a
Kasneje se je morje spet umaknilo s spodnjega Egipta, kdaj, tega nisem mogel izvedeti, in piramide so spet stale na suhem. Ozemlje je bilo kmalu znova naseljeno in nad njim so bedeli adepti – kralji. Sklepam, da je bilo obdobje, ki se je zdaj začelo, zlata doba egipčanske civilizacije. Zaton se je začel mnogo kasneje. Toda usoda je še enkrat udarila starodavno deželo. Ko se je v katastrofi pred približno 11.000 leti potopil zadnji ostanek kontinenta – otok Atlantida, je morje spet poplavilo Egipt in uničilo ali pregnalo večino prebivalstva. Piramide tokrat verjetno niso bile potopljene. Ko se je morje ponovno umaknilo in se je v deželo naselilo novo prebivalstvo, se je začel propad duhovnosti in kuiture, kar je po našem mnenju zadnje kratko obdobje dekadence egipčanske civilizacije, sodobni egiptologi pa ga pripisujejo daljši dobi in nekateri celo iščejo dokaze za obstoj pračloveka.
a
Ko je civilizacija v starem Egipru začela propadati, so predmete, ki jih piramide varujejo, verjetno prenesli drugam; neka druga dežela je bila izbrana kot sedež adeptov na Zemlji. Kljub temu pa so piramide služile kot svetišča, dokler se je v Egiptu še ohranila religija modrosti, ko pa med ljudmi ni bilo več adeptov, in to je pripisati moralnemu propadu družbe, se je stara tradicija izgubila. To nam razloži tudi gradnjo številnih piramid v novejšem času, saj graditelji niso imeli v mislih vzgojo in posvetitev učencev okultnih znanosti. Nekatere piramide ob Nilu so bile zgrajene šele v zadnjih tisočletjih. Okultna veda torej popolnoma nasprotuje teoriji, da so bile vse piramide postavljene kot grobnice kraljev. Soglaša pa, da so mlajše piramide služile kot zadnja počivališča kraljev, zgrajene pa so bile po vzoru mnogo starejših.
a
Večina egiptologov pripisuje veliko piramido kralju četrte dinastije – Keopsu (ali pravilneje Khufu). Pravijo, da jo je faraon dal postaviti in jo dograjeval vse svoje življenje, živel pa je dolgo. Moja informacija je drugačna. Khufu je samo popravil porušene dele in zaprl nekatere prostore, ki so bili prej dostopni. Egiptologi pa priznavajo, da so dokazi, da je piramido zgradil Khufu, precej negotovi.
a
Prenašanje velikih kamnitih blokov in gradnjo velike piramide si laže razložimo s poznavanjem in z obvladovanjem naravnih sil, to znanje pa se je v kasnejših dobah dekadence izgubilo in naša sodobna znanost ga še ni znova odkrila. V južni Angliji imamo Stonehenge, zavit v meglo in domišljijo.
a
Stonehenge je podobna uganka kot so piramide. Večina arheologov domneva, da so kamnito zgradbo postavili druidi v starodavni Britaniji.
a
Atlantida je edini ključ, ki nam odpira skrivnosti Stonehengea in egiptovskih piramid.
a
Po informaciji, ki smo jo dobili od tistih, ki jim je “spomin narave” kot odprta knjiga, so se adepti z Atlantide mnogo kasneje kot v Egiptu naselili tudi na ozemlju, ki je po velikih geoloških spremembah postalo današnja Velika Britanija. Med domačim prebivalstvom so poskušali ustvarili civilizacijo, ki pa nikoli ni bila tako močna in vztrajna kot tista v Egiptu. Kijub temu je ta civilizacija zgradila velika mesta, za katerimi danes ni več sledov, ostal je le Stonehenge. Stonehenge so postavili kot svetišče, v katerem so svečeniki opravljali bogoslužje, kakor so jih naučili adepti iz Atlantide. Strehe ni bilo. Groba zgradba je bila znamenje nemega upora pregnancev iz Atlantide proti pogubnemu razkošju umirajoče civilizacije, ki so jo zapustili. Na Atlantidi je človestvo doseglo najnižjo raven materialnosti.
a
Toda kako so premikali in dvigali kamne, saj bi že polaganje kamna na kamen lahko opravili le s tehničnimi pripomočki, ki jih pozna naš čas. Na Atlantidi so seveda imeli takšne in še boljše tehnične naprave. Vendar pa graditelji piramid in Stonehengea niso bili odvisni od njih. V času najvišjega razvoja na Atlantidi so vsi uporabljali nekatere naravne sile, ki jih zdaj skrbno varujejo adepti okultne znanosti, V tistem času adepti niso skrivali tega znanja-moči, kako spreminjati
gravitacijo.
a
Jasnovidci so opisali gradnjo Stonehengea. Slike o nastajanju svetišča so vtisnjene v ”spomin narave”. Kamne so dvigovali z lahkoto, kakor da bi gradili z opeko, imeli so le zidarski oder.
a
Podobno so gradili tudi najstarejše piramide. Adepti, ki. so vodili gradnjo, so dvigali kamne s pomočjo delne levitacije. Tudi v svetišču Baalbec v Siriji so v zid vgrajeni kamni, ki po oceni tehtajo 1500 ton.
a
Bogoslužje druidov, če tako imenujemo okultne učitelje, ki so si izbrali Stonehenge za svoje domovanje, je bilo veličastno in preprosto. Prirejali so procesije, peli so in povezovali simbolične obrede z naravnimi pojavi, posebno s sončnim vzhodom ob kresu, ko so zbrane množice ljudi bile priča, kako je žarek vzhajajočega sonca šinil skozi odprtino na oltar in razsvetlil sveti kamen.
a
Preteklost se nam bo še bolj razodela, ko bomo znali bolj ceniti notranje sposobnosti človeka.