a
Vzrok, zakaj lahko reke in morja gospodujejo stotinam gorskih potokov je ta, da vedo, kako se zadrževati pod njimi. Zato so sposobna vladati vsem potokom.
a
Vztrajno sledi Poti v svojem srcu, vendar pa je ne razkrivaj svetu.
a
Dobrota si ne prizadeva, zato je ne grajajo.
a
Imam tri dragocene stvari, ki jih trdno držim in cenim. Prva je blagost, druga je skromnost, tretja je ponižnost, ki me zadržuje, da se ne silim pred druge.
a
Če boš blag, boš lahko hraber, če boš skromen, boš lahko darežljiv, če še ne boš silil pred druge, boš lahko njihov voditelj.
a
Vse stvari v naravi delajo molče. Pojavijo se in ničesar ne posedujejo. Izpolnijo svojo dolžnost in ničesar ne zahtevajo.
a
Kadar se dva nasprotujoča si vojščaka znajdeta v bitki, zmaga tisti, ki ima usmiljenje.
a
Dobre besede ti bodo prinesle čast na tržnici, dobra dejanja pa prijatelje med ljudmi.
a
Krivico povrni s prijaznostjo.
a
Modrecu ni mar za zaklad. Bolj ko ga uporablja za druge, več ga ima sam. Več ko ga da svojim tovarišem, več ga ima sam.
a
Resnični reki so paradoksalni.
a
(Prevod: B.Z.)