Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Članstvo

Teozofsko društvo Jivatma ima polnopravne, pridružene in častne člane.

gfdgdf

POLNOPRAVNI ČLANI

Polnopravni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki ga priporočita dva polnopravna člana Teozofskega društva Jivatma. Prav tako lahko pod enakimi pogoji postane polnopravni član društva oseba s tujim državljanstvom.

Polnopravni člani društva so tisti člani, ki aktivno sodelujejo v organih društva in si prizadevajo za izpolnitev namenov in ciljev društva.

Za sprejem v članstvo kandidat izpolni in podpiše pristopno izjavo, ki jo sopodpišeta dva člana društva, ki priporočita sprejem.

Članstvo v društvu se izkazuje z izkaznico, ki jo člani prejmejo ob vpisu v društvo, obnavlja pa se letno, s plačilom članarine.

Letna ČLANARINA za polnopravne člane znaša 30€. V članarino je poleg članstva v društvu všeta tudi enoletna uporaba gradiva v Teozofski knjižnici in bralnici Alme M. Karlin (TKBAK), ki deluje v sklopu društva.

gfgf

PRIDRUŽENI ČLANI

Pridruženi član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije (za to obliko članstva ni potrebno priporočilo dveh članov Teozofskega društva Jivatma).

Pridruženi člani so osebe, ki so člani društva z namenom uporabe in izposoje gradiva, ki ga ponuja Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin (TKBAK), ki deluje v sklopu društva. Pridruženi člani nimajo pravice odločati v organih društva, nimajo glasovalne pravice in ne morejo biti izvoljeni v organe društva.

Za sprejem v članstvo kandidat izpolni in podpiše pristopno izjavo.

Pridruženi član lahko postane polnopravni član društva, če za to izkaže interes in ga predlagata dva člana Teozofskega društva Jivatma.

Članstvo v društvu se izkazuje z izkaznico, ki jo člani prejmejo ob vpisu v društvo, obnavlja pa se letno, s plačilom članarine.

Letna ČLANARINA za pridružene člane znaša 20€.

Letna ČLANARINA za pridružene člane – dijake, študente, upokojence in brezposelne znaša 15€.

gfgf

ČASTNI ČLANI

Naziv častnega člana ali pokrovitelja dodeli na predlog izvršnega odbora zbor društva osebam, ki imajo posebne zasluge za razvoj društva in s svojim delovanjem bistveno prispevajo k uspešnemu delu društva.

Naziv častnega člana društva se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspeh društva.

Častni člani in pokrovitelji, ki hkrati niso polnopravni člani društva, so lahko prisotni na zborih društva, kjer pa nimajo pravice odločanja.

Častni člani ne plačujejo članarine.