a
V tem simpoziju bodo predvideni predavatelji iz različnih področij kulturno-umetniškega udejstvovanja, osvetljevali avtentične pristope s katerimi na svojstven in njim lasten način prispevajo h gradnji kulture miru.
a
Pozornost bo namenjena razlagi, kaj njim termin in pojem »kultura miru« pomeni, kako ga razumejo in kako ga uresničujejo skozi svoje poklicno, kuturno-umetniško delovanje in aganžma ter način življenja.
a
Načrtujemo, da bodo predavatelji z nami podelili izkušnje o tem, kako s svojim udejstvovanjem in aktivnostjo »zaslužijo za svoj vsakdanji kruh« in se preživljajo v teh, dokaj težavnih ekonomskih pogojih in situaciji današnjega časa.
a
Predavatelje tega simpozija bomo kmalu objavili tukaj.