A
Naši gostje – strokovnjaki določenih področij, nam bodo iz svojega strokovnega zornega kota osvetljevali krizna in problematična žarišča današnjega sveta. Skupaj z njimi bomo razmišljali, raziskovali in iskali ustrezne rešitve o tem, kako preživeti v današnjem svetu in času, ko v velikem delu sveta prevladujejo človeku neprijazne ekonomske, politične, družbene in kulturne danosti, zakonitosti ter pogojenosti.
A
Pri vprašanju »preživetja« se bomo dotaknili tudi teme notranje etike, morale in vesti. Osvetljevali bomo ovire, ki nam preprečujejo živeti in ravnati v skladu z njo ter razmišljali o kvalitetah posameznika, potrebnih za uresničitev umetnosti kulturno etičnega preživetja v današnjem času in svetu.
a
Predavatelje tega simpozija bomo kmalu objavili tukaj.