TKBAK, 5. 12. od 10.00 do 14.00
a
“Prava umetnost je predvsem tista, ki v nas premakne kako čutečo struno, tista, ki nas razburi v najbolj intimnih čustvovanjih.”

(Ingmar Bergman)
a
Na drugem mini simpoziju smo z znanimi predavatelji ugotavljali, ali zares razumemo lepoto, ali pa jo samo vidimo.

Narava ustvarja lepe stvari, kot so sončni zahod, morje, jezero, gore, medtem ko tudi človek ustvarja po svoje. Pod besedo umetnost danes razumemo vse tiste dejavnosti, katerih namen je ustvarjanje del z estetsko vrednostjo. Umetnost pogosto nima praktičnih ciljev, vsekakor pa je namenjena osebnemu doživljanju in komunikaciji med ustvarjalcem in opazovalcem. Umetnost je zvesta spremljevalka človeka na vseh stopnjah njegovega kulturnega razvoja. To nam dokazuje zgodovina, ki nam potrjuje obstoj umetnosti že v prvih zgodovinskih zaznamkih človekove kulture. Z umetnostjo je tesno povezan pojem lepote, vendar teh dveh pojmov ne gre enačiti, saj je konvencionalna lepota lahko le ena od sestavin umetnosti, ni pa neobhodna – marsikatera umetniška stvaritev na pogled ni lepa. V skupnem razmišljanju smo se dotaknili  kvalitete Lepote onkraj parov nasprotij.
O UMETNOSTI
PREDAVATELJI


izr. prof. doc. dr.
POLONA TRATNIK
doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, magistra umetnosti in akademska slikarka
ŽIVLJENJE V ŽIVO SKOZI UMETNOST

S prelomom tisočletja se v umetnosti poveča interes za življenje, ki se združi s sočasnim vzponom biotehnoloških znanosti, ki pod umetnimi pogoji vzdržujejo in spodbujajo rast različnih živih kultur, med drugim človeških tkiv. Umetniški projekti predvidevajo celo gojenje živih organizmov tukaj in zdaj, v živo. S to gesto umetnost nastopi precej drugače od predhodnih obravnav življenja. V predavanju se bomo posvetili vprašanjem učinkovanja in smiselnosti takšnega »performiranja« življenja skozi umetnost.

Več o predavateljiciDANICA DOLINAR
urednica Uredništva glasbenih in baletnih oddaj na RTV SLO
SKRIVNOSTI, MOČ IN LEPOTA GLASBE

Kaj je glasba? Kaj je skrivnost glasbe, globina glasbenega doživetja, njegova moč in kaj je lepota glasbe? Skozi čas se je ob spoznavanjih novih resnic in ob novih izkustvih spreminjal pogled na svet in na življenje, vse to pa se je odražalo tudi v umetnosti. Spremembe so prinašale nova umetnostna prepričanja, menjavalo pa se je tudi pojmovanje in razlaganje lepote, tudi lepote glasbe…V vrsti različnih nazorov in pogledov na bistvo lepote od antike in še prej do danes, pa se vedno znova pojavlja ena sama osnovna misel – da je lepota enovitost mnoštva, da je lepota ubranost, red, harmonija, pa naj bo izvor harmonije v Bogu, v naravi, duhu ali snovi… Doživeti lepoto glasbe pomeni za hip užiti božansko enost. Preteklosti in prihodnosti ni več, obstaja le ta trenutek…. moč glasbe presega meje časa in prostora.

Več o predavateljicidoc. dr.
ILKA ČERPES
docentka za urbanizem na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani
MED RAZUMOM IN INTUICIJO

Arhitektura je stroka, ki povezuje tehniko, znanost in umetnost. Glavni cilj arhitekturnega ustvarjanja je zadovoljiti človekove potrebe po varnem, udobnem in osmišljenem bivanju. Prav zaradi slednjega arhitekturo prištevamo k umetnostim. Za razliko od drugih umetnosti arhitektura ne interpretira narave ali družbene stvarnosti na poljuben način ampak predvsem rešuje konkretne tehnične in funkcionalne probleme povezane z gradnjo in oblikovanjem bivalnega okolja. Ti so nujno umeščeni v določeni družbeno-ekonomski kontekst , ki pogojuje možne rešitve tehnično-funkcionalnih problemov, a hkrati prav te rešitve osmišljajo in s tem spreminjajo družbo.Na primeru načrta za preureditev in oblikovanje središča ameriškega mesta Lafayette, bom predstavila, kako poteka interaktivni proces arhitekturnega snovanja, ki ves čas ustvarjanja določene rešitve prehaja od razumnih analiz k intuitivnim rešitvam in nazaj ter se zaključi z upodobitvijo celovite tehnične – funkcionalne rešitve v skladno oblikovani prostorski kompoziciji.

Primer načrta za za preureditev in oblikovanje središča ameriškega mesta Lafayette, ki ga je pripravila Ilka Čerpes s sodelavci, si lahko ogledate tukaj

Več o predavateljiciMILAN DEKLEVA
pesnik in pisatelj
ZASLON IN SMEHLJAJ

Avtor Milan Dekleva bo v kratkem eseju spregovoril o lepoti kot hipnem doživetju in lepoti kot duhovni vrednoti, ki nenehoma vznemirja človeka. O tem, kakšno skrivnost lepota čuva in nas nanjo opozarja, razglablja s primerjavo Rilkejeve poetične definicije lepote na začetku prve Devinske elegije in Giocondinega smehljaja na platnu Leonarda da Vincija. Razlika med renesančnim in sodobnim čutenjem lepote je za človeka, tako meni esejist, bistvena.

Več o predavateljured. prof.
UROŠ ROJKO
skladatelj
USTVARJALNOST KOT REFLEKSIJA

Skladatelj Uroš Rojko bo na kratko spregovoril o problematiki zaprtih družbenih sistemov, problematiki globalnega kapitalizma, ki seveda diktira tudi estetiko, virtualno realnost, ki pasivizira ali pa prikrito in rafinirano ustvarja iluzijo kreativnosti, ki je “prostovoljno-vsiljena”… Kaj postaviti temu nasproti? Ustvarjalnost kot refleksija. Ustvarjalni akt, ki ne postavi pod vprašaj nobenega atributa veljavnih, ustaljenih normativov, je v bistvu nesmiseln.

Več o predavatelju

FOTO GALERIJA
VIDEO GALERIJA