a
Simpozij – Univerzalno bratstvo med ljudmi (2014)

a
Simpozij – Primerjalni študij (2014)

a
Simpozij – Sinteza razuma in lepote (2015)

a
Simpozij – Umetnost – Razumevanje lepote (2015)

a
Simpozij – Od razuma k lepoti (2015)