a
SIMP2017_v5

Pod skupnim naslovom “ŽIVETI KULTURO MIRU” bomo to jesen izpeljali 3 mini simpozije :

Simpoziji se bodo dotaknili tem, kot so mir, kultura, umetnost, etika, kulturna dediščina in medsebojne povezanosti le-teh. Naši gostje – predavatelji in strokovnjaki teh področij, nas bodo spodbudili k razmišljanju in širjenju obzorja o tem, kako lahko umetnost in kultura prispevajo k večjemu miru v svetu. Raziskovali bomo načine in možnosti za preseganje ujetosti iz preživetih pogledov na svet in na dogajanje v njem. Današnji čas in razmere v svetu namreč zahtevajo odprt in kritičen um, učenje umetnosti nove kulture dialoga in kvalitetnega sodelovanja ter so-bivanja, na vseh področjih življenja in delovanja.
a
Zanimalo nas bo tudi, kako slediti svoji etiki, kulturi  in vesti  in hkrati »preživeti« v svetu, kjer vladajo človeku neprijazne ekonomske in preživetvene naravnanosti in zakonitosti.
A

Potrudili se bomo povabiti zanimive predavatelje iz različnih področij delovanja, ki nas bodo glede na njihovo strokovnost in področje dela obogatili s svojimi pogledi in stališči ter nas spodbudili h kreativnemu raziskovanju in poglabljanju v obravnavane teme.

 

 ..

Več sledi kmalu.