J. Krishnamurti

a
krishnamurtiKnjiga Življenje pred nami, je knjiga ki nas prebuja iz sladkega spanja in nas poskuša osvoboditi  naučenih prepričanj in dogm. Je dialog med učencem in učiteljem,  ki poudarja pomen izobraževanja z ljubeznijo in z življenjem brez strahu. Poskuša nas osvoboditi starih prepričanj in nas spodbuja k samostojnemu razmišljanju in delovanju. Knjiga nas spodbuja k soočanju s samim sabo in nas opominja kako smo ujeti v strahove pred učitelji, starši, državo, okolico in z drugimi institucijami, družbo in sistemom. Knjiga poudarja, da se je treba prepričati in poiskati resnico in jo izkusiti sami. In ne samo preko knjig in čaščenju raznih Bogov in gurujev. Opozarja tudi na problem sledenja idealu, saj to povzroča  razdeljenost med tem kar hočemo biti in kakšni smo v resnici. Krishnamurti pravi, da ničesar ne smemo sprejeti  iz strahu. Saj svoboden odnos obstaja samo, ko ni strahu. Opozarja nas tudi, da poskušamo ekonomsko spremeniti svet, toda dokler ni v srcu ljubezni ne moremo ustvariti boljše družbe. Pravi, da je strah izvor pokvarjenosti, podkupljivosti. Strah je pričetek propadanja in primerjave, ki rojeva zavist, na kateri temelji celotna pridobitniška družba. Prava intelegenca pa se rodi le, kjer je resnična svoboda. Kjer ni mene-ega, kar pomeni, da zavest ni več zahteva po več. Če sledimo starim idejam in sistemu, ki je zdaj, potem ne more nastati nov svet. Duhovnost  pomeni upornost z namenom spoznati  resnico. Krishnamurti pravi, da zavest ne more biti intelegentna, če je polna strahu. Intelegenca je tisto kar prinese prostost, neprestrašenost  in preprostost. Preprostost pa je čistost razuma in srca.